SUO20
PTU PTU
SUO20
Warszawa
29 lutego 2020

7. Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej PTU

Szanowna Koleżanko,
Szanowny Kolego!

W imieniu Zarządu Sekcji Urologii Onkologicznej (SUO) Polskiego Towarzystwa Urologicznego zapraszam do wzięcia udziału w 7. Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej, które odbędzie się 29 lutego 2020 roku w Warszawie.

Celem spotkania jest przedstawienie wyników najnowszych badań i osiągnięć w zakresie urologii, omawianych podczas kongresu Sekcji Urologii Onkologicznej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (European Section of Oncological Urology – ESOU).

W Sympozjum wezmą udział przedstawiciele różnych dyscyplin medycznych związanych z urologią onkologiczną. Zaproszenie do wygłoszenia wystąpień przyjęły osoby reprezentujące radiologię, onkologię, radioterapię, medycynę nuklearną i anatomię patologiczną.

Tradycyjnie program naukowy zdominują tematy zawiązane z rakiem gruczołu krokowego, w tym rozpoznawanie jego nawrotu na różnych etapach jego historii naturalnej. Szczególny akcent zostanie położony na znaczenie pozytronowej tomografii emisyjnej z PSMA zarówno w aspekcie diagnostyki jak i leczenia. Omówimy także zmieniające się podejście do postępowania wobec chorych z uogólnioną chorobą nowotworową.

Pozostałą część Sympozjum wypełnią wystąpienia poświęcone guzom nerki, pęcherza moczowego oraz górnych dróg moczowych ze szczególnym uwzględnieniem roli leczenia systemowego, okołooperacyjnego. Pierwszy raz w historii Sympozjów Sekcji porozmawiamy na temat guzów nadnercza oraz mięsaków przestrzeni zaotrzewnowej.

Jestem głęboko przekonany, że − jak zawsze − poszczególne wykłady skłonią uczestników Sympozjum do prowadzenia ożywionej dyskusji.

Do zobaczenia w Warszawie!

Dr hab. n. med. Jakub Dobruch, prof. CMKP
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Przewodniczący Sekcji Urologii Onkologicznej PTU

Oferta dla uczestnika

OPŁATA REJESTRACYJNA
(brutto)
do 17.01.2020 od 18.01.2020 OPŁATA NA MIEJSCU *
Lekarz - członek PTU 200,00 zł 240,00 zł 280,00 zł
Lekarz − niebędący członkiem PTU 250,00 zł 290,00 zł 330,00 zł
Pozostałe osoby, w tym przedstawiciele wystawców** 290,00 zł 340,00 zł 400,00 zł

* Uwaga! Dokonanie opłaty na miejscu (wyłącznie gotówką) nie zwalnia uczestnika z obowiązku uprzedniego zgłoszenia udziału przez stronę internetową: https://suo20.konferencjeptu.pl
**Uwaga! W przedsięwzięciu mogą wziąć udział przedstawiciele firm, które wykupią powierzchnię wystawienniczą lub inne świadczenia sponsorskie.

W RAMACH OPŁATY ORGANIZATORZY SYMPOZJUM ZAPEWNIAJĄ:

NUMER KONTA, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT:

76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz skróconą nazwę wydarzenia, np.: „Beata Kowalska – udział w SUO 2020”.

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy dokonują rezerwacji noclegu (z 28 na 29 lutego 2020) we własnym zakresie bezpośrednio w Hotelu (na hasło „Sympozjum PTU”).

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

KONTAKT DO HOTELU (DZIAŁ REZERWACJI)

Courtyard By Marriott Warsaw Airport
ul. Żwirki i Wigury 1
Tel: 22 650 01 03
Email: wcy@courtyard.com.pl

Program naukowy

28.02.2020
18.00 - 20.30
WARSZTATY – BIOPSJA STERCZA Z UŻYCIEM SYSTEMÓW FUZYJNYCH MRI / TRUS

29.02.2020
08.00 - 09.00 Rejestracja uczestników
09.00 – 09.05

Powitanie

prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta

09.05 – 09.15

Wprowadzenie

dr hab. n. med. Jakub Dobruch, prof. CMKP

09.15 – 11.00 SESJA I: RAK STERCZA

Przewodniczący: dr hab. n. med. Zbigniew Jabłonowski, dr hab. n. med. Tomasz Borkowski

09.15 – 09.25

Znaczenie MRI podczas aktywnego nadzoru

dr n. med. Katarzyna Sklinda

09.25 – 09.30

Dyskusja

09.30 – 09.45

Pobieranie wycinków podczas ponownej biopsji: wyłącznie biopsja celowana?

dr n. med. Andrzej Lewicki

09.45 – 09.55

Dyskusja

09.55 – 10.10

Diagnostyka obrazowa w toku progresji biochemicznej: rola PET/PSMA

dr hab. n. med. Roman Sosnowski

10.10 – 10.15

Dyskusja

10:15 – 10:25

Leczenie wznowy miejscowej po prostatektomii radykalnej

prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki

10.25 – 10.35

Leczenie wznowy miejscowej po radioterapii

dr n. med. Michał Skrzypczyk

10:35 – 10:40

Dyskusja

10.40 – 10.55

Prostatektomia radykalna - ograniczenie ryzyka niekorzystnych następstw czynnościowych

dr hab. n. med. Jakub Dobruch, prof. CMKP

10.55 – 11.00

Dyskusja

11:00 – 11:15

Przerwa na kawę

11.15 – 12.45 SESJA II: RAK STERCZA ZAAWANSOWANY MIEJSCOWO, RAK UOGÓLNIONY

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Szydełko,prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski

11.15 – 11.30

Wielodyscyplinarne leczenie chorych na raka zaawansowanego miejscowo

dr n. med. Mieszko Kozikowski

11.30 – 11.40

Dyskusja

11.40 – 11.55

Niepożądane zjawiska u chorych na raka zaawansowanego miejscowo: powikłania leczenia operacyjnego i radioterapii

dr n. med. Michał Skrzypczyk

11.55 – 12.00

Dyskusja

12.00 – 12.15

Ograniczenia leczenia miejscowego u chorych dotkniętych rakiem z niedużą liczbą przerzutów

dr n. med. Artur Lemiński

12.15 – 12.20

Dyskusja

12.20 – 12.40

Leczenie z wykorzystaniem PSMA – dlaczego, u kogo i kiedy?

dr hab. n. med. Jolanta Kunikowska

12.40 – 12.45

Dyskusja

12.45 – 14.05 SESJA III: GUZY NERKI, NADNERCZA I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Romuald Zdrojowy, dr hab. n. med. Marek Lipiński

12.45 – 13.00

Leczenie chorych w podeszłym wieku, u których wykryto nieduży guz nerki (nefrektomia radykalna, NSS, leczenie nieoperacyjne)

dr n. med. Tomasz Konecki

13.00 – 13.10

Dyskusja

13.10 – 13.25

Ewolucja leczenia systemowego pierwszej i drugiej linii chorych na zaawansowanego raka nerki

dr n. med. Jakub Żołnierek

13.25 – 13.40

Guz nadnercza: rozpoznanie i leczenie operacyjne

lek. Anna K. Czech

13.40 – 13.45

Dyskusja

13.45 – 14.00

Mięsak przestrzeni zaotrzewnowej – omówienie przypadku

dr n. med. Adam Madej

14.00 – 14.05

Dyskusja

14.05 – 14.50

Przerwa na obiad

14.50 – 17.10 SESJA IV: RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO, RAK GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH

Przewodniczący: dr hab. n. med. Anna Kołodziej, dr hab. n. med. Tomasz Drewniak

14.50 – 15.05

Okołooperacyjne leczenie systemowe chorych na raka urotelialnego górnych dróg moczowych

dr n. med. Iwona Skoneczna

15.05 – 15.15

Dyskusja

15.15 – 15.30

Leczenie chorych na raka urotelialnego z nieprawidłowymi klinicznie węzłami chłonnymi

dr n. med. Bartosz Małkiewicz

15.30 – 15.40

Okołooperacyjne leczenie systemowe chorych na raka urotelialnego pęcherza moczowego – nowości

dr n. med. Iwona Skoneczna

15.40 – 15.45

Dyskusja

15.45 – 16.00

Endoskopowa radykalna cystektomia – odprowadzenie moczu wewnątrzustrojowe czy pozaustrojowe

dr n. med. Przemysław Dudek

16.00 – 16.10

Dyskusja

16.10 – 16.25

Obecny stan BCG w Europie: szczepy, dostępność i kliniczne implikacje

dr hab. n. med. Sławomir Poletajew

16.25 – 16.30

Dyskusja

16.30 – 16.50

Klasyfikacja molekularna raka gruczołu krokowego i jej wpływ na dobór leczenia

dr n. med. Michał Pyzlak

16.50 – 16.55

Dyskusja

16.55 – 17.10

Podsumowanie i zakończenie Sympozjum

dr hab. n. med. Jakub Dobruch, prof. CMKP

7. Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej PTU

29 lutego 2020, Warszawa

Courtyard By Marriott Warsaw Airport
ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa